Dansk/engelsk tandlæge ordbog | AvMinTand

Dansk/engelsk tandlæge ordbog

Se Engelsk / Dansk tandlæge ordbog

 

Dansk Engelsk Dansk Engelsk
Aftryk Impression Operation Surgery
Amalgamfyldning Amalgam filling Overbid Overbite
Antibiotikum Antibiotic Overmund Upper part
Bange Scared Paradontose Periodontal disease
Bedøve Anaesthetize Paradontose Periodontitis
Bedøvelse Anaesthesia Pille Pill
Bedøvelsesmiddel Anaesthetic Penicilin Penicillin
Behandling Treatment Plastfyldning Composite filling
Bekræfte Confirm Plombe Filling
Beroligende piller Relaxing pills Porcelænsindlæg Inlay
Betændelse Inflammation Protese Denture
Bid Bite Pulp Pulp (Nerve)
Bideskinne Dental splint Regning Invoice
Bindevæv Connective tissue Rette Correction
Blegning Bleaching Revne Crack
Blodfortyndende Blood thinning medicine Rodbehandling Root canal treatment
medicin Rodbetændelse Root infection
Blottede tandhalse Naked tooth necks Røngten X-ray
Bor Drill Sanering Sanitation
Bro Bridge Skrøbelig Fragile
Byld, Tandbyld Tooth absces Skærer tænder Teeth grinding, Bruxism
Bøjle Brace Skæve tænder Crooked Teeth
Cirka Approxiamately Slibe Grind
Cirka pris Estimate Slibning Grinding
Delprotese Partial denture Slidt ned Worn down
Diabetiker Diabetic Smerte Pain
Eftersyn Examination Smertestillende Pain killer
Emalje Enamel Smertestillende Pain stilling
Facade Veneer Smuldre væk Crumble away
Faktura Invoice Spyt, væsken Saliva
Forreste kindtand Pre molar Spytte, at spytte Spit
Fortand Front tooth / Incisor Stift Stift
Fyldning Filling Stift Post
Følsom Sensitive Sygdom Sickness
Gane Palate Sølvfyldning Amalgam filling
Gebis Denture Sår Wound
Gumme Gum Tand Tooth
Hjørnetand Canine tooth Tandbyld Absces
Holdbarhed Durability Tandbørste Toothbrush
Hul (Karies) Hole Tandhals Tooth neck
Hul (Karies) Cavity Tandkød Gum
Hævelse Swollen Tandkødsbetændelse Gingivitis
Implantat Implant Tandlæge Dentist
Infektion Infection Tandlægeskræk Dental anxiety
Inlay, porcelæns fyldning Inlay Tandlægeskræk Afraid of dentists
Karies Caries Tandløs Toothless
Kind Cheek Tandpasta Toothpaste
Kindtand Molar Tandpine Toothache
Kirurg Surgeon Tandrensning Tooth cleaning
Klik protese Click denture Tandrensning Scaling
Knogle Bone Tandsten Tartar
Komplikation Complication Tandstikker Toothpick
Kompositfyldning Composite filling Tandteknikker Dental technician
Krakeleret Crackled Tandtråd Dental floss
Krone Crown Tilbud Offer
Kunstig Articifial Tunge Tongue
Kviksølv Mercury Tyggeflade Masticating surface
Kæbe Jaw Tænder Teeth
Kæbeben Jaw bone Udtrækning Extraction
Lattergas Laughing gas Underbid Underhung jaw
Led. Ved feks. 3 leddet bro Part, 3 part brigde Undermund Lower part
Lomme, Tandlomme Pocket, poche Undersøgelse Examination
Læbe Lip Unitor Partial denture
Midlertidig Temporary Vedligeholdelse Maintenance
Midlertidig krone Temporary crown Visdomstand Wisdomtooth
Mund Mouth Væv Tissue
Narkose Narcosis  
Nerve Nerve  
Nikkelallergi Allergy for nickel  
Ondt, det gør ondt It hurts  
Opbygning Rebuilding