Rodbehandling | AvMinTand

Rodbehandling

Ved en rodbehandling erstattes det bløde væv i tandens indre (pulpa) med et kunstigt materiale. Selve tanden bliver siddende i kæbeknoglen og kan forstærkes med en krone eller en facade.

Hvem har fordel af en rodbehandling?

Der kan være flere årsager til, at tandlægen anbefaler en rodbehandling:

A. karies angreb går helt ind til nerven.

Et hul i tanden kan blive så stort, at det påvirker det bløde væv (pulpa, ofte kaldet nerven) i tandens midte. Det giver smerter i tanden og en rodbehandling er ofte nødvendig.

B. En fyldning i tanden har irriteret nerven

En stor fyldning i tanden kan ødelægge nerven. Vævet fjernes for at forhindre betændelse. Hvis man ikke behandler den betændte nerve, kan betændelsen sprede sig til knoglevævet.

C. Tanden har fået en skade, så nerven er blotlagt eller død

Når nerven irriteres får man tandpine. Er nerven død kan der med tiden opstå smerte, hvis der går betændelse i vævet. Ved en rodbehandling fjernes både nerven og det døde væv i tanden.

Fordele ved en rodbehandling

Fordelene ved at få en rodbehandling er:

  • at indgrebet fjerner smerte, pga. betændelse
  • at den naturlige tand kan blive siddende i munden

Behandlingen

Tandlægen sikrer sig først, at nerven er død ved at sætte meget svag strøm til tanden. Kan man ikke mærke noget, er nerven død, og rodbehandlingen kan foretages uden bedøvelse. Er nerven ikke død, lokalbedøves området omkring tanden.

Hullet bores

Tandlægen borer et hul ind til tandens pulpa (nerve) for at få det betændte eller døde væv ud. På fortænderne bores dette hul på bagsiden af tanden, og ved rodbehandling af de bagerste tænder, bores hullet i tyggefladen.

Pulpa / Indmaden fjernes

Herefter fjernes det bløde væv i tandens indre med file i forskellige størrelser. Ind imellem skylles hulrummet for at få det løse materiale med ud. Roden kan have mange forgreninger, så denne proces kan godt tage lidt tid. Når alt væv er ude, bliver tanden desinficeret for at forhindre nye bakterieangreb. Hulrummet i tanden bliver så fyldt ud med pasta og gummimateriale og borehullet i tanden lukkes til.

Er der smerter ved en rodbehandling?

Rodbehandling har ry for at være en smertefuld oplevelse. Reelt er det ikke værre end at få en fyldning. Smerten ved ikke at få foretaget en nødvendig rodbehandling er langt større. Er nerven død, kan behandlingen endda foretages uden bedøvelse.

Efter behandlingen

Efter behandlingen kan tanden føles en smule øm, men ellers kan man bruge tanden som før. Det er dog en god idé ikke at udsætte tanden for hård belastning. En rodbehandlet tand er lidt svagere end levende tænder, da cellefornyelsen stopper,  når vævet ikke længere er der.

Rodbehandling i udlandet

Hvis der kun er tale om en rodbehandling af en enkelt tand, vil der ikke være meget at spare når man tager rejseomkostningerne med i betragtningen. Hvis rodbehandlingen foretages som en del af en større behandling, kan det sandsynligvis betale sig at tage til udlandet. Prisen på en rodbehandling varierer med den tid, det tager at udføre den. Nogle rødder er meget komplicerede at rense ud, da de kan have mange forgreninger