Tandlæge ordbog engelsk-dansk | AvMinTand

Tandlæge ordbog engelsk-dansk

Når behandlingen skal foregå hos en tandlæge, der ikke taler dansk, kan det være rart at have en lille parlør. De traditionelle rejseparlørs omfatter ikke de ord, der bruges hos tandlægen. Derfor har vi udarbejdet en liste over de ord, vi mener patienten kan få brug for på engelsk. Nedenfor kan du se engelsk/dansk ordbog.

Se dansk/engelsk ordbog

Engelsk Dansk Engelsk Dansk
Absces Tandbyld Laughing gas Lattergas
Afraid of dentists Tandlægeskræk Lip Læbe
Allergy for nickel Nikkelallergi Lower part Undermund
Amalgam filling Amalgamfyldning Maintenance Vedligeholdelse
Amalgam filling Sølvfyldning Masticating surface Tyggeflade
Anaesthesia Bedøvelse Mercury Kviksølv
Anaesthetic Bedøvelsesmiddel Molar Kindtand
Anaesthetize Bedøve Mouth Mund
Antibiotic Antibiotika Naked tooth necks Blottede tandhalse
Approxiamately Cirka Narcosis Narkose
Articifial Kunstig Nerve Nerve
Bite Bid Offer Tilbud
Bleaching Blegning Overbite Overbid
Blood thinning medicine Blodfortyndende medicin Pain Smerte
Bone Knogle Pain killer Smertestillende
Brace Bøjle Pain stilling Smertestillende
Bridge Bro Palate Gane
Bruxisme Skære tænder Part, 3 part brigde Led. Ved feks. 3 leddet bro
Canine tooth Hjørnetand Partial denture Delprotese
Caries Karies Partial denture Unitor
Cavity Hul (Karies) Penicillin Penicilin
Cheek Kind Periodontal disease Paradontose
Click denture Klik protese Periodontitis Paradontose
Complication Komplikation Pill Pille
Composite filling Kompositfyldning Pocket, poche Lomme, Tandlomme
Composite filling Plastfyldning Post Stift
Confirm Bekræfte Pre molar Forreste kindtand
Connective tissue Bindevæv Pulp (Nerve) Pulp
Correction Rette Rebuilding Opbygning
Crack Revne Relaxing pills Beroligende piller
Crackled Krakeleret Root canal treatment Rodbehandling
Crooked Teeth Skæve tænder Root infection Rodbetændelse
Crown Krone Saliva Spyt, væsken
Crumble away Smuldre væk Sanitation Sanering
Dental anxiety Tandlægeskræk Scaling Tandrensning
Dental floss Tandtråd Scared Bange
Dental splint Bideskinne Sensitive Følsom
Dental technician Tandteknikker Sickness Sygdom
Dentist Tandlæge Spit Spytte, at spytte
Denture Gebis Splint Bideskinne
Denture Protese Stift Stift
Diabetes Sukkersyge Surgeon Kirug
Drill Bor Surgery Operation
Durability Holdbarhed Swollen Hævelse
Enamel Emalje Tartar Tandsten
Estimate Cirka pris Teeth Tænder
Examination Eftersyn Teeth grinding, Bruxism Skærer tænder
Examination Undersøgelse Temporary Midlertidig
Extraction Udtrækning Tissue Væv
Filling Fyldning Tongue Tunge
Filling Plombe Tooth Tand
Fragile Skrøbelig Tooth absces Byld, Tandbyld
Front tooth / Incisor Fortand Tooth cleaning Tandrensning
Gingivitis Tandkødsbetændelse Tooth neck Tandhals
Grind Slibe Toothache Tandpine
Grinding Slibning Toothbrush Tandbørste
Gum Gumme Toothless Tandløs
Gum Tandkød Toothpaste Tandpasta
Hole Hul (Karies) Toothpick Tandstikker
Implant Implantat Treatment Behandling
Infection Infektion Underhung jaw Underbid
Inflammation Betændelse Upper part Overmund
Inlay Inlay, porcelæns fyldning Veneer Facade
Inlay Porcelænsindlæg Wisdomtooth Visdomstand
Temporary Midlertidig Worn down Slidt ned
Temporary crown Midlertidig krone Wound Sår
Invoice Faktura X-ray Røngten
Invoice Regning  
It hurts Ondt, det gør ondt  
Jaw Kæbe  
Jaw bone Kæbeben