Implantat - Erstatning for naturlige tænder | AvMinTand

Implantat - Erstatning for naturlige tænder

Det tætteste man kommer på rigtige tænder
Et implantat er en lille skrue af titanium, der bliver sat ind i kæben og fungerer som en kunstig tandrod. Implantatet skal vokse fast i kæben og kan så udgøre fundamentet til en eller flere kunstige tænder. En bro med tre tænder kan f.eks. sættes på to implantater.

Hvem har fordel af  implantater?

Personer med et problematisk bid, får det bedste resultat med implantater. Nye tænder kan genoprette tændernes funktion og personens selvfølelse. Implantater bruges til at fastgøre kunstige tænder med. De kunstige tænder kan bestå af en tand (en krone), flere tænder (en bro) eller et helt tandsæt (en protese).

Fordele ved implantater

Der er mange fordele ved implantater. Herunder er nogle af de vigtigste:

  • Det er det tætteste, man kommer på følelsen og udseende af naturlige tænder.
  • De sidder fast.
  • Man kan fjerne smerten og usikkerheden ved dårligt tilpassede proteser/gebis.
  • Man behøver ikke slibe i raske tænder for at få en bro.
  • De hjælper med at vedligeholde kæbeknoglens styrke.

Implantater i udlandet

Implantat behandling er meget dyrt i Danmark. Der er mange penge at spare, ved at tage til tandlæge i udlandet, når man skal have indsat implantater. Det er uanset om man skal have erstattet én eller flere tænder.
På hver tandlæges profil kan man se, om de laver implantater.

Her er en gennemgang af en typisk implantatbehandling:

Undersøgelse og planlægning

Først skal tandlægen vurdere, om der er tilstrækkelig knogle til at sætte implantaterne fast. Til det skal tandlægen bruge et panorama-røngten billede, der viser både over- og underkæbe på ét billede.
Hvis det viser sig at der er for lidt knogle, kan det blive nødvendigt at bruge kunstig knogle. Derved gendannes kæbeknoglen, det kalder tandlægen for en knogleopbygning.  

Hvis der er for lidt knogle kan tandlægen indsætte mere ved en knogle genopbyggende operation. Hvis knoglen i overkæben skal gøres tykkere opad bihulen kalder man det for sinusløft eller sinuslift på engelsk. Bihule og sinus er det samme.

 

Indsættelse af implantaterne

Implantaterne isættes kirurgisk under lokalbedøvelse. Det foregår ved at tandlægen borer et hul i kæben, hvorefter implantaterne skrues ind i kæben. Nogle implantater stikker op af tandkødet og andre skjules under tandkødet. Tandlægen vil skrue en helingsskrue i implantatet, som senere skal danne grundlag for den nye tand.

Fastgørelse af de kunstige tænder

Efter isættelsen af implantaterne, skal knoglen hvile i 3-8 måneder. Underkæben heler hurtigere end overkæben. Når kæben er helet, kan tandlægen sætte den endelige tandkrone eller bro fast på implantatet. Man kan enten skrue eller cementere kronen eller broen fast.

Implantat med en krone

Her ses tre dele, der skal bruges til en indsættelse af implantat med krone. Den nederste del er skruen af titanium, i midten ses den del af implantatet kronen skal sættes fast på. Implantatets længde afhænger af knoglens kvalitet. Øverst ses kronen, der er tilpasset de øvrige tænder i form og farve.

Implantat hvis man mangler en tand

Mangler man én tand


Hvis man mangler én enkelt tand, vil det være nok med et implantat hvorpå man sætter en krone.

Bro på implantater hvis man mangler flere tænder

Mangler man mere end en tand


Hvis man mangler mere end en tand, kan en bro være den bedste løsning. På figuren kan man se at der er to implantater hvor der bliver sat en bro med tre tænder. Man kan også sætte to implantater med hver deres krone ved siden af hinanden.

Aftagelig bro på implantater

Mangler man alle tænderne


Hvis man mangler alle tænder, kan en fast implantatbro være løsningen. I modsætning til løse proteser, sidder en implantatbro fast.

Er der smerter efter implantat behandling?

Der vil være en vis ømhed i kæben umiddelbart efter isættelse af implantater. Tandlægen vil ofte udlevere smertestillende piller, som hjælper indtil smerten fortager sig efter et par dage.

Som ved ethvert indgreb, kan der opstå komplikationer efter en implantat behandling. Risikoen for komplikationer er lille og kan reduceres yderligere ved at vælge en tandlæge, som er erfaren i at isætte implantater, og hvor indgrebet bliver udført af en kæbe kirurg. Desuden bør man altid følge tandlægens råd om pleje og vedligeholdelse af de kunstige tænder.

Materialer

Selve implantaterne er lavet som delvist hule skruer i titanium. Formen varierer meget efter hvilket mærke der bruges. På verdensplan findes der ca. 100 mærker og det er meget forskelligt hvilket mærke, de enkelte tandlæger finder er det bedste. Nogle af de mærker man bruger i Europa er: Nobel, Alpha Bio, Brånemark , Bonefil, 3i, Lifecore, Zimmer, Strauman, Friadent, Astra, Camlog  og Cresco TI. Kroner og broer laves i mange forskellige materialer og farver. Hvilke materialer der bruges afhænger af flere ting, bl.a. hvor i munden de skal sidde. Se mere om udvalget på siderne for krone og bro.

Pleje af implantater

Selv om der sjældent opstår komplikationer skal man passe godt på de nye tænder, lige som naturlige tænder skal de også plejes. Man bør gå til regelmæssig kontrol og overholde tandlægens råd om rengøring af implantaterne. 
Rygning hæmmer helingsprocessen og giver større risiko for at tabe implantaterne. 

Alternativ til implantater

Implantatbehandling er meget brugt. Alternativet er ikke at få nogen behandling. Hvis man ikke sætter en ny tand ind, vil tænderne ved siden af hullet langsomt rykke sig, så de ikke længere passer med tænderne i den modsatte kæbe. Derved får man et dårligt bid.

En bro kan erstatte en eller flere tænder, men man bliver nødt til at slibe i måske raske tænder for at fastgøre broen.

Mangler man mange tænder, kan man vælge at fjerne de resterende, så man kan lave en protese, mens knoglen stadig kan bruges.