Kurt sparede mange penge i Flensborg | AvMinTand

Kurt sparede mange penge i Flensborg

Kurt fik en slem overraskelse, da han lod øjnene løbe ned over et prisoverslag fra sin tandlæge i Århus. Endnu en overraskelse fik han få måneder senere, da han fik en regning på den behandling, han endte med at modtage hos Kay Einfeldt i Flensborg.

Egen tandlæge forlangte 12.000 kr.

Kurt skulle have rodbehandling og krone på en kindtand. Beløbet lød på 12.000 kr. for behandling, og det fik Kurt til at kontakte AvMinTand. Her fik han anbefalet at kontakte én af AvMinTands tandlæger i Flensborg. Kurt kontaktede Kay Einfeldt telefonisk og fik et tilbud på den behandling, som Kurts egen tandlæge havde anbefalet. Hos Kay Einfeldt kostede den nøjagtig samme behandling under det halve: 5.500 kr. Kurt bestilte tid med det samme.

Fik en anden behandling

I december 2005 tog Kurt til Flensborg første gang. Her blev han røntgenfotograferet og grundigt undersøgt. Tandlægen vurderede, at der var mulighed for at give ham en anden behandling, end den han var kommet for. Dette blev gennemført efter yderligere 2 besøg i Flensborg. Kurt fik en ny metalkeramisk krone og en væsentlig mindre regning.

Regning på 3.500 kr. i Flensborg

”Jeg blev glædeligt overrasket”, siger Kurt, som havde bestilt en behandling til 5.500 kr. og i stedet kom hjem med en anden og billigere behandling – i øvrigt til Kurts fulde tilfredshed.

Tilskud fra "danmark"

Efter behandlingen afleverede Kurt bilagene for behandlingen til både Sygesikringen og sygesikringen ”danmark”. Sygesikringen giver tilskud til forskellige tandbehandlinger, dog ikke til tandkroner. Danmark betalte derimod et tilskud, der svarer til Kurts medlemsgruppe.

Er du i "danmark"?  Læs her om hvordan du kan modtage tilskud.